VIET TAILOR VIDEO

Hướng dẫn cài khuy áo Suit

Những loại ve áo phổ biến

Phân biệt các loại áo suit

Chọn Suit cho người mập

Chọn Suit cho người gầy

Kết cấu của một bộ Suit

Phong cách suit phổ biến hiện nay

Phân biệt Suit và Tuxedo

Lịch sử ra đời của Blazer